PERTANDINGAN MEMBUAT SANDWICH ANTARA IBUBAPA DAN KANAK-KANAK TABIKA

Aktiviti terkini |21 Julai 2022

Tempat Aktiviti:
Tabika Taman Nira

Ringkasan Aktiviti :
Pertandingan ini merupakan salah satu aktiviti untuk mencetuskan semangat pertandingan yang sihat dalam kalangan kanak-kanak Tabika Taman Nira.

Tujuan :
• Objektif utama dalam program ini adalah untuk menerapkan nilai murni dalam “Pertandingan Membuat Sandwich” ini. Selain itu, mencetuskan kreativiti Kanak-kanak Tabika Taman Nira dalam membuat sandwich yang paling cantik dan kreatif.


Butir-Butir Berkaitan Dengan Aktiviti :
• Program ini telah disertai oleh 18 orang kanak-kanak Tabika Taman Nira.
• Aktiviti yang diadakan turut disertai oleh ibubapa dalam membimbing anak-anak dalam menghasilkan sandwich yang kreatif.


Kelebihan Aktiviti :
• Memupuk semangat kerjasama dalam kalangan kanak-kanak dan memberi galakan serta pendedahan kepada murid-murid untuk terlibat dalam pertandingan.
• Mengeratkan hubungan antara ibubapa dan anak-anak.
• Menjana idea kreativiti kanak-kanak dalam menghasilkan sandwich yang cantik.Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :