BERSIARAN LANGSUNG : 3D SLASH SOFTWARE / APPLICATION

Aktiviti terkini |11 Julai 2022

Tempat Aktiviti:
Facebook Page Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia (PEDi) Taman Nira.

Ringkasan Aktiviti :
Bersiaran langsung di halaman Facebook PEDi Taman Nira dengan menggunakan OBS Studio.

Tujuan :
Membolehkan pengguna membina model maya dan menyimpan serta mencetaknya menggunakan Pencetak 3D (3D Printer).


Butir-Butir Berkaitan Dengan Aktiviti :
10:30 pagi Persediaan staff PEDi sebelum bersiaran
10:45 pagi Mula bersiaran dan penerangan
11:00 pagi Pembelajaran secara langsung menggunakan OBS Studio melalui FB Live
11.42 pagi Tamat pembelajaran


Kelebihan Aktiviti :
• Belajar mengggunakan aplikasi atau software 3D Slash secara atas talian (online).
• Aplikasi 3D Slash yang mudah digunakan secara offline ataupun online untuk pengguna.
• Digunakan untuk pelbagai jenis kegunaan termasuk reka bentuk, model, prototaip dan alat pembelajaran di sekolah ataupun di Universiti.Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :