KELAS MICROSOFT PAINT (MEMBINA LAKARAN RUMAH)

Aktiviti terkini | 3 Disember 2022

Tempat Aktiviti:
PEDi Taman Nira

Ringkasan Aktiviti :
Kelas ini diadakan di PEDi Taman Nira bersama anak - anak Penduduk Taman Nira. Kelas ini telah dihadiri seramai 5 orang budak.

Tujuan :
Kelas ini diadakan bertujuan memberi tunjuk ajar serta pendedahan kepada peserta cara menggunakan Microsoft Paint.

Butir-Butir Berkaitan Dengan Aktiviti :
• 2:25 petang :Budak berkumpul
• 2:30 petang :Kelas bermula
• 04.30 petang :Kelas tamat

Kelebihan Aktiviti :
• Memberi pendedahan kepada anak-anak penduduk Taman Nira menggunakan Microsoft Paint.
• Meningkatkan kesedaran kepada kanak-kanak untuk belajar menggunakan komputer.
• Mengisi waktu terluang anak-anak penduduk Taman Nira dengan aktiviti berfaedah di samping ingin menguji kreativiti peserta membina lakaran rumah yang kreatif menggunakan Microsoft Paint.


Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :