PERKONGSIAN ICT & USAHAWAN DI FB PAGE/IG LIVE

Aktiviti terkini | 1 -31 Mei 2021

Tempat Aktiviti:
FB Page Pusat Internet Taman Nira

Topik :
• FB LIVE : Aktiviti Menarik Eksperimen Sains Mudah
• FB Live : ICT Gmail


Tujuan :
• Tujuan program ini dijalankan adalah untuk membantu mengurangkan aktiviti secara bersua muka yang boleh mengurangkan risiko jangkitan Covid-19. Dengan kaedah ini memudahkan orang ramai merujuk semula video-video yang lepas mahupun akan datang.


Kelebihan Aktiviti :
• Memberi pendedahan ilmu yang manfaat yang boleh diguna pakai.
• Sebagai bahan rujukan yang mudah dan efektif.
• boleh ditonton untuk semua golongan.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :