PERKONGSIAN ICT & USAHAWAN DI FB PAGE/IG LIVE

Aktiviti terkini | 1 -30 April 2021

Tempat Aktiviti:
FB Page Pusat Internet Taman Nira

Topik :
• FB Live : Check Your Label
• FB Live : Cyber Grooming


Tujuan :
• Tujuan program ini dijalankan adalah untuk membantu mengurangkan aktiviti secara bersua muka yang blh mengurangkan risiko jangkitan covid-19. Dengan kaedah ini memudahkan orang ramai merujuk semula video-video yang lepas mahupun akan datang.


Kelebihan Aktiviti :
• Memberi pendedahan ilmu yang manfaat yang boleh diguna pakai.
• Sebagai bahan rujukan yang mudah dan efektif.
• boleh ditonton untuk semua golongan.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :